Nyhetsbrev

Gårdsresa 2022

Årets gårdsresa går till Lindnäs och till Ia och Denni. De behöver ingen närmare presentation men vill man kan man läsa mer här 
Datum: inte bestämt
Alla medlemmar är välkomna. Anmälan öppnar senare i vår.
Gårdsresan är kostnadsfri men ombesörjer själv resan. Vi samåker givetvis i möjligaste mån!