Styrelse

Ordförande
Gunilla Lindgren
Kassör
Klas Wallsten
Sekreterare
Hanna Nordenfors
Ledamöter
Erika Karlstam
Caroline Agerhill
Katha Meurer
Christina Adde
Kia Holmqvist
Suppleanter

Erik Sporrong
Linda Rääf
Martina Schäfer
Ungdomsrepresentant
Veronika Dahl