Årsmöteshandlingar 2023

Styrelse 2022


epost till Freyfaxi

Ordförande
Gunilla Lindgren
Kassör                                                                               
Klas Wallsten
Sekreterare
Tora Jonsson
Ledamöter
Caroline Agerhill 
Katha Meurer
Kia Holmqvist   
Ungdomsrepresentant
Veronika Dahl
Suppleanter

Erik Sporrong  
Erika Karlstam
Hanna Nordenfors Ungdom
Elin Ahnfelt Ungdom