Freyfaxi kval och final 7 maj 2023

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett. Domare: Freyfaxi Nationaldagskval 6 juni 2023

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.  Domare: .  Foto: Nordtass Foto

Freyfaxis KM 19/8 2023Bilder från Freyfaxis KM 2022 finns på  https://webshop.nordtass.se/17-09-2022/