Freyfaxi kval och final 14 maj 2022

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.

Freyfaxi kval och final 29 maj 2022

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.

Freyfaxis KM 17/9 2022

Freyfaxi KM är öppen för alla, men enbart huvudmedlem i Freyfaxi kan bli klubbmästare. Finaler i alla grenar med fler än 8 deltagare. Vi placerar juniorer, YR och seniorer separat. Barnklassen rids i valfri gångart, ett varv i varje varv. Alla barn som deltar får omdöme av domarna och en prisrosett.