Freyfaxi kval och final 14 maj 2022

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett. Domare: Gunilla Lindgren, Elin Ahnfelt, Kia Holmqvist, Kicki Flanck och  Kristina Orrling.Halva överskottet av denna tävling går till UNHCR och deras hjälparbete i Ukraina. Freyfaxi kval och final 29 maj 2022

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.  Domare: Gunilla Lindgren, Nadja Andreewitch, Kia Holmqvist, Kicki Flanck och Anna Åhsberg.  Freyfaxis KM 17/9 2022

Freyfaxi KM är öppen för alla, men enbart huvudmedlem i Freyfaxi kan bli klubbmästare. Finaler i alla grenar med fler än 8 deltagare. Vi placerar juniorer, YR och seniorer separat. Barnklassen rids i valfri gångart, ett varv i varje varv. Alla barn som deltar får omdöme av domarna och en prisrosett.