Välkommen till Freyfaxis lagtävling för islandshästar 2022!
Anmälan till Freyfaxis lagtävling 2021: Skicka anmälan till freyfaxi.uppsala@gmail.com och betala 3000:- på Freyfaxis bg 233-4969.
Tävlingsdatum: 
Anmälan är ännu inte öppen för 2022 års lagtävling. .Laguppställning ska meddelas till tävlingsarrangören senast xx augusti.
Lagavgift: 3000::-

Anmälan skickas till Gunilla Lindgren 

Ange lagets namn och deltagare i anmälan. Mall för laguppställning skickas senare.

Avgiften sätts in på bg 233-4969 Freyfaxi
Stallplats: Kontakta Kristina Kristiansson 

Tävlingsgrenar: V2, V5, F2, T3, T4, T8
Tävlingen är en nivå 4-tävling.

Max antal lag: 13 st. Anmäld och betald gäller i turordning.

Regler:
*Lagsammansättning

Lagen skall bestå av 4-6 ridande medlemmar. Varje lagmedlem får bara rida 1 häst. Max tre av lagets medlemmar får starta i respektive klass och varje ryttare får starta i högst två klasser (en gångartsklass och en töltklass). En lagledare skall också ingå i laget, liksom en domarsekreterare. Laget ska ha ett namn.

*Poängberäkning:

Lagens placeringspoäng i uttagningarna räknas ihop, där de 7 bästa resultaten i laget sammanräknas på följande sätt:

- Den främsta placeringen i fem av delgrenarna skall ingå i beräkningen. Därefter räknas ytterligare två valfria placeringar in i totalsumman.

- Om laget saknar representant i mer än en klass straffas laget med 20 extra poäng, eller om det är fler än 20 startande i klassen, poäng som motsvarar antalet startande plus 5 för den av klasserna som har flest startande.

- Deltagande lag fördelas i A- och B-final utifrån antalet deltagande lag. De främst placerade lagen går till A-final, de andra till B-final. Vinnaren av B-finalen erbjuds rida i A-finalen.

- I finalerna räknas lagets alla resultat in i slutpoängen.

*Finaler

I A- och B-finalerna rids i samma sex klasser som i uttagningen. Vinnarna av B-finalen erbjuds möjlighet att rida i A-final. Alla ekipage i laget skall rida minst en finalgren. Om något ekipage måste utgå t ex pga sjukdom diskuteras detta med tävlingsledaren.

Domare:
Vakant
Thomas Manske
Kicki Flank
Lagtävling 2022:

Startlistor
Ryttarbrev
Resultat


Deltagande lag i 2020 års lagtävling: