Ryttarbrev till Nationaldagstävling 6 juni

Freyfaxi Nationaldagskval 6 juni 2023

Freyfaxi arrangerar en eftermiddag med kvalmöjlighet till SM. På förmiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På förmiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.  Domare: Kia Holmquist
Kicki Flank
Lena Lennartsson
Elin Ahnfelt
Gunilla LIndgren.  

Freyfaxis KM 19/8 2023Bilder från Freyfaxis KM 2022 finns på  https://webshop.nordtass.se/17-09-2022/