Styrelse 2023


epost till Freyfaxi

Ordförande
Gunilla Lindgren
Kassör                                                                               
Klas Wallsten
Sekreterare
Karine Mannerfelt
Ledamöter
Klara Eriksson Kalm
Tora Jonsson

Kia Holmqvist   
Ungdomsrepresentant
Hanna Nordenfors
Suppleanter

Erik Sporrong  
Frida Hallgren
Hanna Malmström Ungdom
Ebba Vesterberg Ungdom