Freyfaxi kval och final 7 maj 2023

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett. 
C 2 och C 4 är två nya grenar för ungdomar.
C 2 rids på följande sätt:
- Inridning i skritt start vid närmaste kortsida.
- Programmet startas genom en tydlig nick till domarna på mitten av kortsidan.
- ½ varv skritt visas.
- Mellan markeringar på kortsidan övergång till arbets- till mellantempo tölt eller trav.
- 1 varv visas i antingen tölt eller trav.
- Övergång till skritt mellan markeringarna på kortsidan.
- Programmet avslutas på mitten av kortsidan.
C 4 rids på följande sätt:
- Inridning i skritt, halt och hälsning i form av en tydlig nickning mitt på närmsta kortsida.
- Ryttaren rider fram sin häst i skritt från halten
- ½ varv i skritt
- ½ tölt
- ½ trav
- 1 varv galopp
- Övergång till skritt mellan markeringarna på kortsidan. Förberedelsen för nedtagning till skritt får ske från mitten av sista långsidan i galoppen.
- Programmet avslutas med en hälsning i form av en tydlig nickning till domarna.
Domare: 
Freyfaxi Nationaldagskval 6 juni 2023

Freyfaxi arrangerar en förmiddag med kvalmöjlighet till SM. På eftermiddagen arrangeras en nivå 3 med olika gångartsgrenar och flera ekipage på banan. Vid tillräckligt deltagarantal rids också finaler. På eftermiddagen erbjuds också barnklass, där alla deltagare får ett omdöme och prisrosett.  Domare: .  Foto: Nordtass Foto

Freyfaxis KM 19/8 2023Bilder från Freyfaxis KM 2022 finns på  https://webshop.nordtass.se/17-09-2022/